ทิพาพรรณ ศิริเวชฎารักษ์.

A beginner's gulde to gardening : คู่มือทำสวนฉบับเริ่มต้น / ทิพาพรรณ ศิริเวชฎารักษ์ เขียน ; ถิง ชู ภาพประกอบ. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2560 [2017] - 115 หน้า : ภาพประกอบ.

9786161817749 6161817748


การจัดสวน.

SB473 / .ท63 2560

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)