ทิพาพรรณ ศิริเวชฎารักษ์.

A beginner's gulde to gardening : คู่มือทำสวนฉบับเริ่มต้น / ทิพาพรรณ ศิริเวชฎารักษ์ เขียน ; ถิง ชู ภาพประกอบ. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2560 [2017] - 115 หน้า : ภาพประกอบ.

9786161817749 6161817748


การจัดสวน.

SB473 / .ท63 2560

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455