คุชิ, โชทาโร่.

ความสำเร็จไม่ได้เสร็จในวันเดียว / โชทาโร่ คุชิ เขียน ; ณิชยา รักเกียรติงาม แปล. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : ช็อร์ตคัต, 2561 [2018] - 157 หน้า : ภาพสีประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งแรก 2561. แปลจาก: 30 Dai no aseri wo fukitobasu 31 no kotoba.

9786161824341 6161824345


880-05 -- การดำเนินชีวิต -- แง่จิตวิทยา.
880-06 -- ความสำเร็จ -- แง่จิตวิทยา.

BF637.ส6 / ค72 2561

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)