ปาร์ก, จงกี.

ความคิดเศรษฐี / ปาร์กจงกี เขียน ; ตรองสิริ ทองคำใส แปล. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : ช็อร์ตคัต, 2561 [2018] - 200 หน้า : ภาพประกอบ.

แปลจาก: Bujaui saeng-gag.

9786161821692 6161821699


ความรวย.
การเงินส่วนบุคคล.
การลงทุน.

HB251 / .ป642 2561

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)