เอื้อน ขุนแก้ว.

วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา = Provisional measures before judgment / Provisional measures before judgment เอื้อน ขุนแก้ว. - พิมพ์ครั้งที่ 5, (แก้ไขเพิ่มเติม) - [กรุงเทพฯ] : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2561 [2018] - 100 หน้า.

9786164740419 616474041X


880-05 -- วิธีการก่อนพิจารณาและตัดสินคดี -- ไทย.
880-06 -- วิธีพิจารณาความแพ่ง -- ไทย.

KPT1728 / .อ835 2561

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544