เกาศัลย์ แก้วยิ่งยงค์.

โครงการบำบัดน้ำเสีย (คลองด่าน) ใครสั่งเลิก? รัฐต้องจ่ายค่าโง่ 9 พันล้าน! / เกาศัลย์ แก้วยิ่งยงค์ - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : มติชน, 2560 [2017] - 408 หน้า : ภาพสีประกอบ, แผนที่สี.

กำเนิดโครงการ: ตัวละครเริ่มต้น -- สร้าง 6 ปี: วิบัติเพราะการเมือง -- ต้นตอวิบัติ ใครทำชาติเสียหาย -- 'วัฒนา' เหยื่อดาบอธรรม (ย้อนรอยที่ดินคลองด่าน) -- ไต่สวนเลือกข้าง: 'ยุติธรรม' มีตำหนิ -- ข้อเท็จจริงซ่อนเร้นหรือไต่สวนแกล้งลืม -- ใคร? ต้องจ่ายค่าเสียหาย.

9786164402591 616440259X


โครงการจัดการน้ำเสียเขตควบคุมมลพิษจังหวัดสมุทรปราการ.


880-05 -- การฉ้อราษฎร์บังหลวง -- ไทย.
880-07 -- การกำจัดของเสีย -- ไทย -- สมุทรปราการ.

JQ1745.ก55ฉ5 / ก75 2560

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544