อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล.

การวิจัยทางการศึกษา : แนวคิดและการประยุกต์ใช้ = Education research : concepts and applications / Education research : concepts and applications อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล. - [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 [2018] - ก-ณ, 438 หน้า : ภาพประกอบ.

9786164683822 6164683823


880-04 -- การศึกษา -- วิจัย.

LB1028 / .อ645 2561

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544