เอื้อน ขุนแก้ว.

กฎหมายหุ้นส่วนและบริษัท / โดย เอื้อน ขุนแก้ว. - พิมพ์ครั้งที่ 4, (แก้ไขเพิ่มเติม). - [กรุงเทพฯ] : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2561 [2018] - 261 หน้า.

แก้ไขและเพิ่มเติมจาก: คู่มือการศึกษากฎหมายหุ้นส่วนและบริษัท.

9786164555884 6164555884


880-05 -- หุ้นส่วน -- ไทย.
880-06 -- กฎหมายบริษัท -- ไทย.

KPT1045 / .อ83 2561

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544