การฝึกปฏิบัติเวชหัตถการกู้ชีพขั้นสูง = Course workshop for advance resuscitative procedures / Course workshop for advance resuscitative procedures Essential procedure for emergency resuscitation editor พรรณวิไล ตั้งกุลพานิชย์, สุธาพร ล้ำเลิศกุล. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย (วฉท.), 2560 [2017] - viii, 211 หน้า : ภาพสีประกอบ.

9786169283614 6169283610


880-04 -- เวชศาสตร์ฉุกเฉิน.
880-05 -- ภาวะฉุกเฉิน.

WB105 / .ก65 2560

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544