อุดม งามเมืองสกุล, 2518-

ถาม-ตอบ ตั๋วเงิน / อุดม งามเมืองสกุล. - พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018] - 170 หน้า.

บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- ตั๋วแลกเงิน -- ตั๋วสัญญาใช้เงิน -- เช็ค -- อายุความ -- ตั๋วเงินปลอม -- การคุ้มครองผู้ใช้เงินโดยชอบ.

9786162697029 6162697029


880-05 -- ตั๋วเงิน -- ไทย -- คำถามและแบบฝึกหัด.

KPT938 / .อ735 2561

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544