คณิตศร์ คงทอง.

หนังสือกฎหมายจอหงวน. วิชา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 3 / วิชา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 3 จอหงวน. เล่มที่ 3, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 3 จัดทำโดย คณิตศร์ คงทอง. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2560 [2017] - 192 หน้า.

9786164455474 6164455472


880-07 -- วิธีพิจารณาความอาญา -- ไทย.

KPT4610 / .ค348 2560

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)