ฐนาพงษ์ ทอนฮามแก้ว.

คู่มือทวนสอบ หลักสำคัญกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ / หลักสำคัญกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ Absolute Law. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [กรุงเทพฯ] : ปัณณวิชญ์, 2561 [2018] - 231 หน้า : ภาพประกอบ.

9786164684171 616468417X


880-06 -- ระเบียบการค้าต่างประเทศ -- ไทย.
880-07 -- กฎหมายพาณิชยนาวี -- ไทย.
880-08 -- สัญญาทางการค้าระหว่างประเทศ.

KPT3405 / .ฐ363 2561

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544