ฐนาพงษ์ ทอนฮามแก้ว.

คู่มือทวนสอบ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา / Absolute Law. - พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - [กรุงเทพฯ] : ปัณณวิชญ์, 2561 [2018] - 300 หน้า.

9786164683129 6164683122


880-05 -- ทรัพย์สินทางปัญญา -- ไทย -- ข้อสอบและเฉลย.
880-06 -- ลิขสิทธิ์ -- ไทย -- ข้อสอบและเฉลย.
880-07 -- กฎหมายสิทธิบัตร -- ไทย -- ข้อสอบและเฉลย.
880-08 -- เครื่องหมายการค้า -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย -- ข้อสอบและเฉลย.

KPT1155 / .ฐ36 2561

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)