ตำราการวินิจฉัยทางโลหิตวิทยา = Diagnostic hematology / Diagnostic hematology นงลักษณ์ คณิตทรัพย์ [บรรณาธิการ]. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - ปทุมธานี : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017] - 230 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

9789744669865 9744669861


880-04 -- โรคเลือด -- การวินิจฉัย.
880-05 -- เม็ดเลือด.
880-06 -- โลหิตวิทยา.

WH120 / .ต64 2560

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544