นิติธรรมประจักษ์ สุรศักดิ์ 60 ปี. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018] - 548 หน้า : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ.

9786168139653 6168139656


สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2501-


880-04 -- ครูกฎหมาย -- ไทย -- ชีวประวัติ.
880-05 -- กฎหมายอาญา.
880-06 -- ความผิด (กฎหมาย)

K5015.4 / .น63 2561

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455