นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, 2501-

ความยากลำบากในการสถาปนาระบอบประชาธิปไตยตัวแทน : ข้อสังเกตเบื้องต้น / นครินทร์ เมฆไตรรัตน์. - กรุงเทพฯ : Misterkopy (Thailand) Co., Ltd., 2548 [2005] - 50 หน้า.


880-04 -- ประชาธิปไตย -- ไทย.
การปกครองระบบผู้แทนราษฎร -- ไทย. -- 880-06


880-05 -- ไทย -- การเมืองและการปกครอง.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)