สุรพล นิติไกรพจน์.

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิเหนือท่อส่งปิโตรเลียมของปตท. พิจารณาตามแนวคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.35/2550 : รายงานฉบับสมบูรณ์ / สุรพล นิติไกรพจน์. - [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย คณะนิติศาสตร์ มธ., 2561 [2018] - v, 59 แผ่น.

ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2559 จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.


880-04 -- รัฐวิสาหกิจ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
880-05 -- การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
880-06 -- กฎหมายปกครอง -- ไทย.
880-07 -- กฎหมายปิโตรเลียม -- ไทย.

KPT3217 / .ส74 2561

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544