อาการวิทยาและการจำแนกภาวะทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน = An approach to clinical problems in emergency medicine / An approach to clinical problems in emergency medicine บรรณาธิการ วินชนะ ศรีวิไลทนต์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [ปทุมธานี] : ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018] - 276 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

9786163143679 6163143671


880-04 -- เวชศาสตร์ฉุกเฉิน.
880-05 -- ภาวะฉุกเฉิน.
880-06 -- การวินิจฉัยแยกโรค.

WB105 / .อ578 2561

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)