วิมลพรรณ วรรณพฤกษ์.

ดูแลไตไม่ให้เสื่อม / วิมลพรรณ วรรณพฤกษ์. - พิมพ์ครั้งที่ 3. - กรุงเทพฯ : Feel good, 2561 [2018] - 176 หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2551.

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไต -- สาเหตุที่ทำให้ไตเสื่อม -- อาการไตวายเฉียบพลัน -- โรคไตเรื้อรัง -- การตรวจหาความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับไต -- ระดับความรุนแรงของโรคไต -- อาการของผู้ป่วยโรคไต -- วิธีปฏิบัติตัวหากเป็นโรคไต -- การรักษาโรคไต -- การตรวจหาโรคจากเนื้อเยื่อตัวอย่างของไต -- โรคไตที่มีสาเหตุจากโรคเบาหวาน -- การป้องกันและการชะลอการเกิดโรคไต -- โรคไต Ectopic -- โรคไตในเด็ก -- นิ่วในไต -- ไตข้างเดียว -- วิธีปฏิบัติตัวหากพบว่าเป็นโรคไต -- กระเพาะปัสสาวะอักเสบ -- โรคไตและความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด -- อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไต.

9786164412231 6164412234


880-05 -- โรคไต.

WJ300 / .ว645 2561

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544