งานวิชาการรำลึก ศาสตราจารย์ ไพโรจน์ ชัยนาม : สิทธิประชาชนฟ้องตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญปัจจุบัน / สิทธิประชาชนฟ้องตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญปัจจุบัน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; บรรณาธิการ อานนท์ มาเม้า และ อภินพ อติพิบูลสิน. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : คณะ, [2561] [2018] - 69 หน้า : ภาพประกอบ.

งานวิชาการรำลึก ศาสตราจารย์ ไพโรจน์ ชัยนาม ครั้งที่ 7 วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร (LT.1) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)


880-05 -- ศาลรัฐธรรมนูญ -- ไทย.
880-06 -- กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย.

KPT2640 / .ง635 2561

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)