ฮาสุมูระ, มาโกะโตะ.

น้ำอุ่นธรรมดา 1 แก้วในตอนเช้าที่ดื่มแล้วไม่ธรรมดา / เขียนโดย มาโกะโตะ ฮาสุมุระ ; แปลโดย วิลาศิณี คู่ปัถพี. - กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2561 [2018] - 96 หน้า : ภาพประกอบ.

แปลจาก: Asa no ippai sayu o nomu dake kenkouhou.

9786160830343 6160830341


880-04 -- การดื่มน้ำ.
880-05 -- สุขภาพ.

WB442 / .ฮ657 2561

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544