การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม : หลักการผ่าตัดและการดูแลผู้ป่วย = Total knee arthroplasty : surgical principle and patient care / Total knee arthroplasty : surgical principle and patient care วราห์ ยืนยงวิวัฒน์ บรรณาธิการ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สหมิตรพัฒนาการพิมพ์ (1992), 2560 [2017] - 313 หน้า : ภาพสีประกอบ.

9786164451988 6164451981


ข้อเข่าเสื่อม -- ศัลยกรรม.
ศัลยกรรมเปลี่ยนข้อเข่า.
ข้อเข่าเทียม.

WE870 / .ก646 2560

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544