จักรญาณวิทยา : ธเนศ วงศ์ยานนาวากับบทสนทนารอบตัว / อรรถสิทธิ์ พานแก้ว, บรรณาธิการ. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018] - 223 หน้า : ภาพประกอบ.

9786168139592 6168139591


ธเนศ วงศ์ยานนาวา, 2500-


880-05 -- รัฐศาสตร์ -- ปรัชญา.
880-06 -- ภาพยนตร์ -- แง่สังคม.
880-07 -- ภาพยนตร์สตาร์วอรส์.
880-09 -- หนังสือและการอ่าน -- ไทย.
880-10 -- การปรุงอาหาร -- แง่สังคม.
880-12 -- การบริหารงานบุคคล.

JA71 / .จ63 2561

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544