ไม่มีความสมานฉันท์ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ? : การศึกษาทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในประเทศไทย / จิตติภัทร พูนขำ, บรรณาธิการ. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018] - [32], 354 หน้า.

9786168139561 6168139567


880-05 -- ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ.


880-04 -- ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ.

DS575 / .ม94 2561

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544