ศราวุธ คงยืน.

การประเมินผล Roadmap กระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ; [ผู้เรียบเรียงเนื้อหา ศราวุธ คงยืน, พิชยา อุดมจิรภาส]. - กรุงเทพฯ : สำนัก, [2560] [2017] - 56 หน้า : ภาพสีประกอบ.


กระทรวงยุติธรรม--การจัดการ--การประเมินผล.


880-04 -- การบริหารงานยุติธรรม -- ไทย -- การประเมินผล.

KPT1576 / .ศ46 2560

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)