สถิตย์ เล็งไธสง, 2474-

คู่มือกฎหมายพาณิชย์ 4 : ว่าด้วย ห้างหุ้นส่วนและบริษัท / สถิตย์ เล็งไธสง. - กรุงเทพฯ : ธรรมสาร, 2552 [2009] - 236 หน้า.

9786169029229 6169029226


หุ้นส่วน -- ไทย.
กฎหมายบริษัท -- ไทย.

KPT1045 / .ส36 2552

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544