สหธน รัตนไพจิตร, 2501-

คำอธิบายกฎหมายตั๋วเงิน / กฎหมายตั๋วเงิน สหธน รัตนไพจิตร. - พิมพ์ครั้งที่ 14, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018] - 379 หน้า : ภาพประกอบ.

9786162697159 6162697150


880-06 -- ตั๋วเงิน -- ไทย.

KPT938 / .ส53 2561ก

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544