ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ นายจำรัส เขมะจารุ ป.จ., ม.ป.ช., ม.ว.ม. องคมนตรี. - [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2559] [2016] - 208 หน้า : ภาพสีประกอบ.

วันที่ 21 สิงหาคม 2559 ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส. พร้อมด้วย: บทความ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชกับอำนาจตุลาการ" / จำรัส เขมะจารุ. พร้อมด้วย: ผลงานทางกฎหมายขณะศึกษาระดับมหาบัณฑิต ณ Harvard University เรื่อง "A comparative study--application of statute of limitations to criminal cases" / Chamras Kemacharu. มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.


จำรัส เขมะจารุ, 2472-2558.
เขมะจารุ (นาม)


880-05 -- อำนาจตุลาการ -- ไทย.
880-06 -- กฎหมายอาญา.

CT1548.จ48 / ท64 2559

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544