รพีพัฒนศักดิ์ / รพี 61 คณะกรรมการเนติบัณฑิต สมัยที่ 70 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ; บรรณาธิการ ศิริวัฒน์ คำสิงห์นอก. - [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการ, [2561] [2018] - 250 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)


ราชบุรีดิเรกฤทธิ์, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวง, 2417-2463.


880-04 -- กฎหมาย -- ไทย.
880-06 -- คำพิพากษาศาล (ย่อ) -- ไทย.

KPT74 / .ร365 2561

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544