ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2496-

คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคความผิดและลหุโทษ / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ. - พิมพ์ครั้งที่ 16, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018] - 451 หน้า.

9786162697258 6162697258


880-05 -- ความผิด (กฎหมาย) -- ไทย.
880-06 -- ความผิดลหุโทษ -- ไทย.

KPT3878 / .ท567 2561ก

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544