ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์.

สื่อพิมพ์เพื่อการศึกษา = Print media for education / Print media for education ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2560 [2017] - 188 หน้า : ภาพสีประกอบ.

9786164260573 6164260574


880-05 -- การออกแบบหนังสือ.

Z246 / .ท634 2560

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544