สิทธิโชค ศรีเจริญ.

หลักกฎหมายประกันภัย = General principles of insurance law / General principles of insurance law สิทธิโชค ศรีเจริญ. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018] - 202 หน้า.

9786162697180 6162697185


880-04 -- กฎหมายประกันภัย -- ไทย.

KPT998 / .ส63 2561

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)