อินทิรา วิทยสมบูรณ์.

Behind 4.0 : พลเมือง 4 ภาค / รวบรวบเรียบเรียง อินทิรา วิทยสมบูรณ์. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : โครงการหนุนเสริมพลังเด็ก เยาวชน และคนรุ่นใหม่เพื่อขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาภาคสังคม (สมัชชาเครือข่ายปฏิรูปการศึกษา), 2560 [2017] - 151 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

9786163931306 6163931300


การพัฒนาชุมชน -- ไทย -- การมีส่วนร่วมของพลเมือง.
เยาวชน -- ไทย.

HN700.55.ฮ9พ6 / อ65 2560

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544