ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง.

ความรู้ทั่วไปกฎหมายภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2561 / ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง. - พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม] - กรุงเทพฯ : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2561 [2018] - 366 หน้า : ภาพประกอบ.

ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขและเพิ่มเติม ใช้ชื่อเรื่อง: ความรู้ทั่วไปกฎหมายภาษีตามประมวลรัษฎากร.

9786164686823 6164686822


880-05 -- ภาษีอากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
880-06 -- กฎหมายรัษฎากร -- ไทย.

KPT3550 / .ท63 2561

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544