โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช : 4 ทศวรรษ 2 แผ่นดิน / หัวหน้ากองบรรณาธิการ ไพโรจน์ จันทรนิมิ ; คณะบรรณาธิการ โสภณ เมฆธน ... [และคนอื่น ๆ]. - พิมพ์ครั้งแรก. - นนทบุรี : มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช, 2560 [2017] - 359 หน้า : ภาพประกอบสี.

9786169291701 6169291702


โรงพยาบาลภูมิภาค -- ไทย.

WX28.JT3 / ร923 2560

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)