การให้เหตุผลทางคลินิกกิจกรรมบำบัด = Clinical reasoning in occupational therapy / Clinical reasoning in occupational therapy บรรณาธิการ จนัญญา ปัญญามี ทิพย์พยอม ; คณะผู้เขียน จนัญญา ปัญญามี ... [และคนอื่น ๆ]. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - เชียงใหม่ : ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560 [2017] - ก-จ, 315 หน้า : ภาพประกอบ.

9786163982483 6163982487


อาชีวบำบัด.

WB555 / .ก646 2560

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)