อุกฤษ มงคลนาวิน, 2476-

9 มงคลแห่งชีวิต ในแผ่นดินรัชกาลที่ 9 : 84 ปี อุกฤษ มงคลนาวิน 10 มีนาคม พ.ศ. 2561 / เก้ามงคลแห่งชีวิต ในแผ่นดินรัชกาลที่ 9 : 84 ปี อุกฤษ มงคลนาวิน 10 มีนาคม พ.ศ. 2561 [อุกฤษ มงคลนาวิน] ; ชัชพล ไชยพร ผู้ประพันธ์บทร้อยกรอง ; บรรณาธิการ ท่านผู้หญิงมณฑินี มงคลนาวิน. - [กรุงเทพฯ] : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561 [2018] - 239 หน้า : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ.

เนื่องในวาระสัตตมวัฏมงคล ฉลองอายุ 7 รอบนักษัตร ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน.


อุกฤษ มงคลนาวิน, 2476-
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2470-2559.


นักกฎหมาย -- ไทย -- ชีวประวัติ. -- 880-06

KPT110.อ72ก3 / 2561

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544