วิพรรณ ประจวบเหมาะ.

แปลงผลการวิจัย สู่การพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ / วิพรรณ ประจวบเหมาะ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560 [2017] - 159 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

9786164452183 616445218X


880-05 -- ผู้สูงอายุ -- ไทย.
880-06 -- ผู้สูงอายุ -- การดูแล -- ไทย.
880-07 -- ผู้สูงอายุ -- การดำเนินชีวิต.
080-08 -- คุณภาพชีวิต -- ไทย.

HV1484.ท92 / ว634 2560

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544