นิศานาถ ณัฐพิเชฐคุณ.

ธรรมะจากพระไตรปิฎก / พิมพ์และเรียบเรียง นิศานาถ ณัฐพิเชฐคุณ, จิรภัทร เนตรสุวรรณ. - พิมพ์ครั้งที่ 3. - เชียงใหม่ : หจก.โรงพิมพ์ช้างเผือก, 2560 [2017] - 160 หน้า. : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ).

พิมพ์ซำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2555.


พระไตรปิฎก.
พระสูตร.


880-07 -- ธรรมะ (พุทธศาสนา)

BQ1173 / .น656 2560

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544