ครูดี ครู "เด่น" ผู้ปิดทองหลังพระ / [คณะผู้จัดทำหนังสือ สุปรียา แก้วละเอียด ... [และคนอื่น ๆ]]. - [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2561] [2018] - 184 หน้า : ภาพสีประกอบ.

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.


วีรวัฒน์ จันทโชติ, 2506-


880-04 -- การศึกษาในต่างประเทศ.
880-05 -- กฎหมาย -- การศึกษาและการสอน.

KPT110.ว64 / ค47 2561

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)