สมบูรณ์ บุณยเกียรติ.

การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง. Nursing care in high risk pregnant women. 1 = 1 / Nursing care in high risk pregnant women. 1 สมบูรณ์ บุณยเกียรติ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สิทธนา ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์, 2557 [2014] - 348 หน้า : ภาพประกอบ.

9789743653186 974365318X


880-05 -- การพยาบาลสูติศาสตร์.
880-06 -- ภาวะแทรกซ้อนขณะมีครรภ์ -- การพยาบาล.
880-07 -- ภาวะครรภ์เสี่ยงสูง.

WY157 / .ส536 2557 ล. 1

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544