วีรชัย ไชยจามร.

เภสัชบำบัดในภาวะไตผิดปรกติ = Pharmacotherapy in renal disorders / Pharmacotherapy in renal disorders วีรชัย ไชยจามร. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, 2561 [2018] - ก-ฌ, 198 หน้า : ภาพประกอบ.

ไตและการทำงานของไต -- โรคไตวายเฉียบพลัน -- โรคไตเรื้อรังและการชะลอความเสื่อมของไต -- ภาวะเลือดจางจากโรคไตเรื้องรัง -- ภาวะความผิดปรกติของแร่ธาตุและกระดูกในโรคไตเรื้อรัง -- การรักษาความผิดปรกติของสารน้ำและอิเล็กโทรไลต์ -- การปรับขนาดยาต้านจุลชีพในผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตบกพร่อง -- กรณีศึกษา: การประยุกต์ความรู้ทางเภสัชบำบัดในการรักษาผู้ป่วยภาวะไตผิดปรกติ.

9789746832526 9746832522


โรคไต -- การรักษาด้วยยา.

WJ300 / .ว647 2561

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544