อัญญานีย์ บุโรดม.

สรีรวิทยาทางการแพทย์ระบบทางเดินอาหาร / อัญญานีย์ บุโรดม. - ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018] - 10, 232 หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2559.

9786163144096 6163144090


880-05 -- ระบบการย่อยอาหาร.
880-06 -- ระบบกระเพาะอาหารและลำไส้ -- สรีรวิทยา.

WI102 / .อ62 2561

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)