ธงชัย แก้วพินิจ.

วัณโรค ประวัติศาสตร์สู่การพัฒนานวัตกรรมใหม่ / ธงชัย แก้วพินิจ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2561 [2018] - 150 หน้า : ภาพประกอบ.

9786162961809 616296180X


880-05 -- วัณโรค.
880-06 -- มัยโคแบคทีเรียม.

ไมโคแบคทีเรีย

WF200 / .ธ226 2561

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)