อาชนัน เกาะไพบูลย์.

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา / อาชนัน เกาะไพบูลย์. - ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018] - 22, 310 หน้า : ภาพประกอบ.

9786163143990 616314399X


880-05 -- ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ.
880-06 -- การค้าระหว่างประเทศ.
880-07 -- การเงินระหว่างประเทศ.

HF1359 / .อ623 2561

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)