วารีชพันธุ์ สุริยกุล ณ อยุธยา.

อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พลเอกวชิรา สุริยกุล ณ อยุธยา (ม.ป.ช., ม.ว.ม.) / [วารีชพันธุ์ สุริยกุล ณ อยุธยา]. - [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2549 [2006] - 88 หน้า : ภาพสีประกอบ.

ณ ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพมหานคร วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2549 เวลา 16.00 น.


วชิรา สุริยกุล ณ อยุธยา, พล.อ., 2477-2548.
สุริยกุล ณ อยุธยา (นาม)


880-06 -- การดำเนินชีวิต -- แง่ศาสนา -- พุทธศาสนา.
880-07 -- ธรรมะ (พุทธศาสนา) -- ปกิณกะ.
880-08 -- ความสุข.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544