อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พันเอกวิเชียร บุรณศิริ ป.ช., ป.ม. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์บริษัท สามเจริญพาณิชย์ (กรุงเทพ), 2549 [2006] - 96 หน้า : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ.

ณ ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2549.


วิเชียร บุรณศิริ, พ.อ., 2463-2548.
บุรณศิริ (นาม)


880-05 -- ทหาร -- ไทย -- ชีวประวัติ.
880-06 -- การปรุงอาหาร.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544