อัศนี พลจันทร, 2460-2530.

โต้ลัทธิแก้ไทย วิจารณ์แห่งวิจารณ์ / อุทิศ ประสานสภา. - กรุงเทพฯ : อ่าน, 2561 [2018] - 127 หน้า. - โครงการอ่านนายผี ; ลำดับที่ 16 . - โครงการอ่านนายผี ; ลำดับที่ 16. .

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2518.

9786167158846 6167158843


880-04 -- สังคมนิยม.

HX531 / .อ7 2561

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544