อัศนี พลจันทร, 2460-2530.

ในสายธาร : รวมข้อเขียนสังสนทนาว่าด้วยการประพันธ์ / อัศนี พลจันทร. - พิมพ์รวมเล่มครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : อ่าน, 2561 [2018] - 119 หน้า. - โครงการอ่านนายผี ; ลำดับที่ 18 . - โครงการอ่านนายผี ; ลำดับที่ 18. .

9786167158860 616715886X

PL4209.อ543 / 2561

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544