ประมวล จันทร์ชีวะ.

การประกันภัยทางทะเล = Marine insurance / Marine insurance ประมวล จันทร์ชีวะ. - พิมพ์ครั้งที่ 4, เพิ่มเนื้อหาและหลักการใหม่ตาม Insurance Act 2015. - [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย, 2561 [2018] - 319 หน้า.

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

9786164744837 6164744830


880-05 -- ประกันภัยทางทะเล.

K1226 / .ป46 2561

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)