โกโต-โจนส์, คริสโตเฟอร์ เอส.

ญี่ปุ่นสมัยใหม่ : ความรู้ฉบับพกพา / โดย คริสโตเฟอร์ โกโต-โจนส์ ; พลอยแสง เอกญาติ แปล. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : บริษัท โอเพ่นเวิลด์ พับลิชชิ่ง เฮาส์ จำกัด, 2559 [2016] - 237 หน้า : ภาพประกอบ.

แปลจาก: Modern Japan : a very short introduction. พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2554.

9786167885377 6167885370


880-05 -- ญี่ปุ่น -- ประวัติศาสตร์.
880-06 -- ญี่ปุ่น -- อารยธรรม.
880-07 -- ญี่ปุ่น -- การเมืองและการปกครอง.

DS806 / .ก939 2559

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544